Žena ať v církvi promluví

Žena ať v církvi promluví

uvedení knihy Zdeňka Jančaříka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. května 2022 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Nadpis knížky sugeruje, že žena v církvi mlčí. Žena však už v církvi promlouvá dávno, promlouvala v Ježíšově době, ve starověku i ve středověku, její hlas byl slyšet ve století 19. i 20. Proč si tedy takové otázky vůbec klademe? Na jednu stranu se už do novozákonních formulací promítají různé dobové konvence, na druhou stranu právě Nový Zákon radikálně stírá různé dělící linie. Jak s vědomím výrazných ženských postav v Bibli a v církevních dějinách promýšlet roli ženy v církvi dnes? Co mohou ženy církvi přinést? Co jí přinášejí? Jaké místo by měly ženy v církvi zastávat? Jaké obrazy ženy nám k tomu nabízí Bible? Jaké místo zastávaly ženy v počátcích církve?

Zdeněk Jančařík, Mireia Ryšková. Moderuje Martin Bedřich

Zdeněk Jančařík je kněz, salesián, překladatel z němčiny (např. sebrané spisy Edity Steinové), autor knižního rozhovoru s Ludmilou Javorovou Ty jsi kněz navěky (2020) a knihy Žena ať v církvi promluví (2022). V současné době vede salesiánskou komunitu v Brně-Žabovřeskách.

Mireia Ryšková je teoložka, biblistka se zaměřením na počátky křesťanství a teologii apoštola Pavla. Od roku 2005 působí na Katedře biblických věd Katolické teologické fakulty UK v Praze. Je autorkou knih Pavel z Tarsu a jeho svět (2014), Doba Ježíše Nazaretského: Historicko-teologický úvod do Nového zákona (2019) či Hledání Boží tváře (2020).zobrazit ostatní akce