Vést a sloužit

Vést a sloužit

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. dubna 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Revue Salve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Vést řeholní společenství znamená neustále hledat křehkou rovnováhu mezi vedením a nasloucháním potřebám komunity a jejích jednotlivých členů. Jak vedení řádu v praxi v jednotlivých komunitách vypadá? Jak zde probíhá dialog? Na jaké problémy představení naráží?

Hosté: František Hylmar, Jakub Sadílek, Vojtěcha Zikešová. Moderuje Benedikt Mohelník

František Hylmar je kněz, jezuita, někdejší provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova. V čele provincie stál v letech 2004–2013.

Jakub Sadílek je kněz, františkán, od roku 2017 provinciál bratří františkánů.

Vojtěcha Zikešová je františkánka, od roku 2007 generální představená Františkánek Marie Immaculaty. V současnosti je také místopředsedkyní Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR.zobrazit ostatní akce