Heinrich Ignaz Franz Biber: Růžencové sonáty

Heinrich Ignaz Franz Biber: Růžencové sonáty

Daila Dambrauska - barokní housle, Alena Hönigová - cembalo

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. září 2011 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Cyklus hudebních večerů zahájí skladba rakouského houslového virtuosa českého původu Heinricha Ignaze Franze Bibera (1644 – 1704). Bude uvedeno dílo v hudebních dějinách velmi ojedinělé. Jeho tématem je totiž růženec – modlitba připisována sv. Dominikovi.

Autor věnoval svou skladbu princi-arcibiskupovi Maxmilanu Gandolphovi – patronu Růžencového bratrstva v Salzburgu. Prostory, kde se bratrstvo scházelo, byly vyzdobeny patnácti obrazy zpodobňujícími jednotlivá tajemství růžence a každá sonáta vystihuje atmosféru jednoho z nich. Poslední šestnáctý obraz, stejně jako poslední sklaba cyklu – passacaglia, je věnován andělu strážnému, jehož svátek se slaví 2. října, tedy ve stejném měsíci jako růžencová tajemství.

Tato mystická kompozice je experimentálním dílem i po technické stránce. Přeladění různých strun houslí v průběhu cyklu nechává tento nástroj zaznít v zcela nových barvách.

Vstupné 230 Kč/120 Kč (studenti důchodci)

Předplatné na všechny čtyři koncerty hudebního cyklu 690 Kč/360 Kč (studenti důchodci)

Večerní pokladna od 18:30

Rezervace mailem: dominikanska8@op.cz, nebo telefonem: 777 644 737

Ohlasy v médiích

Franz Biber: Růžencové sonáty

Res Claritatis. Čtě­te zde.

alt text


zobrazit ostatní akce