Vojtěcha Hasmandová

Vojtěcha Hasmandová

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 31. března 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Osobnosti české církve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Vojtěcha Hasmandová, odvážná řeholnice, v 50. letech vězněná komunistickým režimem, generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, aktuálně v procesu blahořečení. Jak přemýšlela o církvi, o svém řeholním povolání v době útlaku, o postavení žen řeholnic v církvi, o církvi obecně? Jak reagovala na Druhý vatikánský koncil?

Hosté: Remigie Češíková, Alena Bártová. Moderuje Benedikt Mohelník

Remigie Češíková je bývalá generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, pečuje o českou katolickou kolej Nepomucenum v Římě. Je postulátorkou procesu blahořečení matky Vojtěchy Hasmandové a editorkou dopisů Vojtěchy Hasmandové z vězení: Jsem v dlani Boží: Dopisy z vězení Matky Vojtěchy Hasmandové SCB (z období 1952–1960).

Alena Bártová je sestrou kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, působí v Domě sv. Antonína v Moravských Budějovicích. Do srpna 2021 byla představenou komunity v Prachaticích, kde Vojtěcha Hasmandová před svým uvězněním působila. v Prachaticích, kde Vojtěcha Hasmandová před svým uvězněním působila.zobrazit ostatní akce