Pootevřený prostor

Pootevřený prostor

Přednášky o sakrální architektuře

Akce se uskutečnila v pondělí 23. května 2022 v 19.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Cyklus přednášek Norberta Schmidta nastíní některé ze základních otázek moderní a současné sakrální architektury. Pomocí několika sond představí klíčové debaty a problémy a také osobnosti mezi teology a architekty, kteří se po celý život věnovali stavbě kostela a tématu sakrality a spirituality v architektuře a umění. Neopomenutelnými milníky jsou liturgické hnutí, reforma II. vatikánského koncilu a její dodnes diskutovaná adekvátní aplikace nebo radikální návrhy multifunkčního kostela či interreligiózního chrámu. Stranou nezůstanou přelomové realizace Rudolfa Schwarze, Le Corbusiera, Petera Zumthora a Johna Pawsona či nejaktuálnější přemýšlení o hybridních prostorech transcendence.

pondělí 21. února v 18:00 hodin
Co je kostel?
Debaty, rozepře a hádky nad sakrální architekturou ve věku (ne)rozumu

pondělí 28. února v 18:00 hodin
Čtyři kostely a jeden antikostel v Praze roku 1930
Aneb architektura jako zrcadlo teologie a společnosti

pondělí 7. března v 18:00 hodin
Rudolf Schwarz 01 
Liturgické hnutí,Romano Guardini a mystika prázdné stěny

pondělí 14. března v 18.00 hodin
Rudolf Schwarz 02 
Architekt jiné moderny aneb poválečná obnova měst a společnosti

pondělí 21. března v 18:00 hodin
Marie-Alain Couturier OP, L´Art Sacré aneb „Duch vane, kam chce“
Fernand Legér, Henri Matisse, Le Corbusier etc.

Exkurze / přednáška hosta / datum a čas dle domluvy

pondělí 4. dubna v 18:00 hodin
Koncil, papežské magisterium a umění po roce 1945 
…a temný retrokatolický stín

pondělí 11. dubna v 18:00 hodin
„Křesťanství musí být něco kreativního“ aneb
„Dějiny křesťanské ikonografie definitivně skončily“

Mons. Otto Mauer a Friedhelm Mennekes SJ

pondělí 25. dubna v 18:00 hodin
Kříže umělců a architektů 20. a 21. století
Henri Matisse, Arnulf Rainer, Joseph Beuys, Eduardo Chillida, Le Corbusier a Josef Pleskot

pondělí 9. května v 18:00 hodin
„Dějiny ve věcech“ Peter Zumthor, Stefan Kraus a Muzeum umění Kolumba

pondělí 16. května v 18:00 hodin
Poslední zrcadlo Gerharda Richtera
epilog – závěrečná debata

pondělí 23. května v 19:00 hodin
Prohlídka kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad
průvodci exkurze: P. Jan Houkal a Norbert Schmidt
(od 18:00 probíhá v kostele bohoslužba, sraz po ní uvnitř kostela)

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt (* 1975) je architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

S platformou Dominikánská 8 pořádá CTU při KTF UK

jako povinně volitelný předmět pro studenty KTF UK
a jako program celoživotního vzdělávání / University třetího věku.

Přednášky jsou také volně přístupné veřejnosti.zobrazit ostatní akce