Františkova vize ekonomiky

Františkova vize ekonomiky

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17. února 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Revue Salve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Ekonomika se dotýká každého z nás. Ať už jí rozumíme nebo ne. Proto nám nemůže být lhostejná. Současné modely vyspělých států propagující svobodu podnikání mají i své stinné stránky. Všichni obýváme jeden svět a rozhodnutí jedněch radikálně ovlivňují životy druhých. Je možné usilovat o ekonomiku, která by byla skutečně udržitelná a spravedlivá? Jak překonat globální nerovnosti a nespravedlnosti? Jaký přínos může mít křesťanský pohled pro ekonomiku 21. století?

Hosté: Roman Češka, Petr Janský, Danuše Nerudová. Moderuje Petr Honzejk

Roman Češka je ekonom, působil jako náměstek ministra, předseda výkonného výboru Fondu národního majetku, poslanec a ekonom pražského arcibiskupství. Aktuálně působí jako externí vyučující na KTF UK.

Petr Janský je ekonom a vysokoškolský pedagog, působí na Institutu ekonomických studií na FSV UK, kde vede katedru evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky. Ve svém výzkumu se specializuje se na veřejnou, mezinárodní, a rozvojovou ekonomii. Jako výzkumník a expert vládních, mezinárodních a neziskových organizací přispívá k zlepšení veřejných politik a tak životních podmínek u nás i v zahraničí.

Danuše Nerudová je ekonomka a vysokoškolská pedagožka. Mezi lety 2018–2022 byla rektorkou Mendelovy univerzity v Brně. Věnuje se otázkám rovného postavení mužů a žen, dlouhodobě udržitelnému důchodovému systému a jeho financování.zobrazit ostatní akce