O počátcích Řádu kazatelů

O počátcích Řádu kazatelů

Jordán Saský

Akce se uskutečnila ve středa 13. dubna 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Mnozí bratři se ptají a chtějí vědět, jak došlo k založení Řádu kazatelů, o jehož vznik se v těchto posledních nebezpečných časech postarala Boží Prozřetelnost. Spojme se v hledání odpovědi s bratry dominikány žijícími v první třetině 13. století a ptejme se přímo blahoslaveného Jordána Saského, prvního nástupce svatého Dominika v čele Řádu bratří kazatelů.

Při vytváření obrazu vzniku Řádu bratří kazatelů nejsme odkázáni jen na legendy. K dispozici je i řada písemných pramenů úřední povahy, jejichž záměry sledovaly ryze praktické cíle. Mezi oběma póly stojí zcela zásadní pramen – svědectví blahoslaveného Jordána Saského, které v sobě snoubí hagiografické prvky odkazující na život svatého Dominika s až „kronikářsky“ pojatým pojednáním o dějinách řádu. Ne náhodou se dílo O počátcích Řádu kazatelů stalo podkladem celé řady legend o svatém Dominikovi a inspirovalo a dodnes inspiruje další generace jeho následovníků. Přijměme pozvání od blahoslaveného Jordána a vydejme se spolu s ním na putování k pramenům řádu.

Moderuje Vincenta Vodáková OPzobrazit ostatní akce