O křtu

O křtu

Tertulián

Akce se uskutečnila ve středa 9. března 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Křest je branou, jíž se vstupuje ze smrti do života. Při naslouchání Tertuliánovým slovům o křtu si můžeme připomenout naše znovuzrození a žasnout nad tím, jak Bůh využívá hmotného světa ke spáse lidského těla i duše.

Tertuliánův spis O křtu je nejstarší dochovanou písemností věnovanou tomuto tématu – může vůbec ještě něco říci dnešnímu člověku? I přes několikasetletou propast je Tertulián schopen obohatit nás o náhledy do prostoru spásy, který nám Kristus ve křtu otevřel. Vždyť křest je dnes, stejně jako ve starověku, chápán jako příslib spásy a věčného života, k nimž nás Kristus volá. Tertulián nabízí i řadu odpovědí na zásadní otázky týkající se autentické křesťanské tradice křtu včetně konkrétní podoby křestní koupele, významu vody a její účinnosti ve křtu a dává nám tak nahlédnout až do doby apoštolů a samotného Ježíše Krista.

Moderuje David Vopřadazobrazit ostatní akce