Prohloubit demokracii

Prohloubit demokracii

Jak dát hlas těm, kdo ho nemají?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. února 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Revue Salve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Stanislav Balík, Pavel Barša, Anna Pospěch Durnová. Moderuje Petr Fischer.

Po letošních parlamentních volbách se může zdát, že problém populismu ztratil na aktuálnosti. Nespokojenost, která žene část voličů do náruče populistických stran, však pravděpodobně mávnutím kouzelného proutku nezmizela. Jak prohloubit demokracii, aby zohledňovala zájmy a potřeby všech občanů? Jak dát hlas těm, kdo ho nemají?

Stanislav Balík je politolog a historik. Od roku 2002 působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde je od roku 2018 profesorem politologie, roku 2019 byl zvolen jejím děkanem. Ve svém oboru se specializuje především na moderní českou politiku, komunální politiku, církevní dějiny a studium nedemokratických režimů.

Pavel Barša je politolog. Od roku 2006 je profesorem na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vydal knihy z politické filosofie, teorie nových sociálních hnutí a mezinárodních vztahů. V současné době se zabývá nástupem neonacionalismu a kulturními válkami ve střední Evropě. Na toto téma připravuje spolu s Ondřejem Slačálkem a Zorou Hesovou knihu Central European Culture Wars: Beyond Post-Communism and Populism.

Anna Pospěch Durnová je politoložka a socioložka. Je profesorkou politické sociologie na katedre sociologie na vídeňské univerzitě. V minulosti působila na univerzitách v Essexu, Lyonu či Paříži. Zabývá se veřejnou politikou, rolí vědění, expertízy a emocí v moderních demokraciích, přičemž se soustředí zejména na kontroverze v oblasti zdraví a vědy. Je externí přispěvatelkou a2alarm a Hospodářských no­vin.

Tématu populismu bylo věnováno i číslo revue Salve 1/21.zobrazit ostatní akce