František kardinál Tomášek

František kardinál Tomášek

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. listopadu 2021 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Osobnosti české církve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Jitka Jonová, Aleš Opatrný, Jaroslav Šebek

František kardinál Tomášek, vězeň komunistického režimu, účastník Druhého vatikánského koncilu a posléze pražský arcibiskup a český primas vedl českou církev mezi lety 1977–1991. Co si odnesl z koncilu? Jak se mu dařilo vnášet impulsy koncilu do české církve? Jaká byla jeho role v období Pražského jara? Proč poté co zakázal účast kněží v Mírovém hnutí katolického duchovenstva umožnil vznik Pacem in terris? Co by mohly být jeho impulsy pro naše dnešní hledání podoby církve?

Jitka Jonová je církevní historička se zaměřením na církevní dějiny 19. a 20. století. Působí na katedře církevních dějin a církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Aleš Opatrný je kněz, teolog a autor duchovní literatury. Mezi lety 1991–2004 byl vedoucím Pastoračního střediska pražské arcidiecéze. Vyučuje pastorální obory na KTF UK. Je mj. autorem knihy Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze (2002).

Jaroslav Šebek je historik, zaměřující se na dějiny českých zemí 20. století, zejména dějiny politických stran, česko–německé vztahy a církevní dějiny, působí v Historickém ústavu AV ČR. V současnosti připravuje biografii kardinála Tomáška.zobrazit ostatní akce