Jeruzalém

Jeruzalém

Akce se uskutečnila v pondělí 15. listopadu 2021 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Revue Salve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Filip Čapek, Jan Fingerland, Jakub Szantó

Jeruzalém, svaté město tří náboženství. Biblický symbol jednoty, který trpí rozdělením, dům modlitby pro všechny národy, kde je modlitba přerušována rozbroji a nevraživostí, vytoužené město míru zmítané násilím, a přesto svátost pokoje. Jeruzalém historický a fyzický, jenž je viditelným znamením Jeruzaléma věčného a duchovního. Co pro náboženství znamená vztahování se ke konkrétnímu místu? A co když se k danému místu vztahují náboženství tři? Jaká napětí z toho plynou? Je možné je překonat? A co když místo, k němuž se náboženství vztahují, nedopovídá historické skutečnosti?

Filip Čapek je starozákonní teolog a archeolog. Působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a v Centru biblických studií Akademie věd. Podílí se na archeologickém výzkumu v Izraeli.

Jan Fingerland je publicista, novinář a rozhlasový komentátor se zaměřením na Blízký Východ. Pro Český rozhlas 6 a Český rozhlas Plus připravuje komentáře pro pořad Názory a argumenty.

Jakub Szantó je novinář a televizní reportér. V letech 2013 – 2018 působil jako zahraniční zpravodaj ČT na Blízkém východě. Napsal knihy Za oponou války a Z Izrastiny s láskou (2020).zobrazit ostatní akce