Diverzita v islámu

Diverzita v islámu

nad Knihou náboženských a filosofických sekt a škol

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. listopadu 2021 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Bronislav Ostřanský, Kateřina Gamal Richterová, Kristián Dembický

Jak dnešní muslimové vnímají myšlenkovou pluralitu a interpretační diverzitu v islámu? Kteří nejvýznamnější „hráči“ soupeří o srdce věřících v současném „světě islámu“? Co toto soupeření různých výkladů a směrů v islámu přináší na globální úrovni a jaké jsou jeho projevy v kontextu české muslimské menšiny?

O těchto i mnoha dalších otázkách si bude povídat vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR Bronislav Ostřanský se dvěma českými konvertity, Kateřinou Gamal Richterovou, absolventkou Blízkovýchodních studií na Západočeské univerzitě v Plzni, a Kristiánem Dembickým, studentem arabistiky a dějin a kultury islámských zemí na Karlově univerzitě v Praze.

Jejich debata naváže na představení Knihy náboženských a filosofických sekt a škol velkého perského učence Muhammada Šahrastáního, již nedávno vydalo nakladatelství Academia v překladu B. Ostřanského a která bývá všeobecně pokládána za nejvýznamnější středověké islámské dílo věnované náboženstvím a filosofickým směrům na tehdejším Blízkém východě, ve Střední Asii a ve Středomoří. Součástí večera bude rovněž četba vybraných ukázek z této pomyslné „proto-religionistické encyklopedie“, v níž se Šahrastání snažil, na rozdíl od svých předchůdců na poli hereziografie v islámu, především vysvětlovat a analyzovat, nikoliv soudit a proklínat.zobrazit ostatní akce