Znamení neznámého

Znamení neznámého

Akce se uskutečnila ve středa 20. října 2021 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Tomáš Halík, Jiří Hazlbauer, Jan Němec, Petr Vizina

S čím se setkáváme, když sestoupíme hlouběji do svého nitra? Co nás tam čeká? V čem je tato zkušenost zásadní, nezastupitelná? Co s námi dělá? Potřebuje člověk ke zpracování této zkušenosti náboženství? A jak se k sobě institucionali­zované náboženství a spiritualita mají? Jak by měla vypadat spiritualita pro 21. století?

Těmito otázkami se budou zabývat naši hosté při uvedení knihy Znamení neznámého Jana Němce a Petra Viziny, zahrnující rozhovory o vnitřním životě s lidmi z různých oborů (muzikantka, kněz, malíř, překladatelka, básník, ekolog, filosofka, opat zenového kláštera a řádová sestra), které spojuje zkušenost pobývání v tichu, rozmýšlení, úžas nad světem vnímání jeho hlubších souvislostí, sestupování do sebe, zkrátka něco, co by se dalo označit spiritualitou v tom nejširším možném významu.

Tomáš Halík je kněz a vysokoškolský pedagog.

Jiří Hazlbauer je opatem zenového centra ve Vrážném.

Jan Němec je spisovatel a editor měsíčníku Host.

Petr Vizina je publicista a teolog.zobrazit ostatní akce