František Daniel Merth

František Daniel Merth

Akce se uskutečnila v pondělí 18. října 2021 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Osobnosti české církve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

František Daniel Merth, básník a kněz, vězeň komunistického režimu, po dlouhých letech zákazu duchovenské činnosti se stal roku 1970 správcem farního a poutního kostela Narození Panny Marie na šumavském Strašíně, kde působil až do své smrti. Pro své spoluvězně se stal duchovním rádcem, přátelil se s řadou umělců a výtvarníků (např. Ivan Slavík, Věroslav Mertl, Vladimír Holub) a také s historikem Zdeňkem Kalistou. Přestože měl jen omezené možnosti publikovat, básnické tvorbě se věnoval po celý život. Poezie pro něj byla neoddělitelnou složkou života, stejně samozřejmou jako četba knih.

V den nedožitých sto šestých narozenin kněze a básníka P. Františka Daniela Mertha se uskuteční debatní setkání připomínající tuto výraznou osobnost české církve druhé poloviny 20. století.

V první části večera ho přiblíží editoři nedávno publikovaného souborného vydání jeho Sbírek básní Kristýna Merthová, Antonín Petruželka a Václav Toucha (moderuje Norbert Schmidt). V druhé části se nad jeho životem a dílem zamyslí i lidé, kteří si P. Františka ještě osobně pamatují, Vratislav Färber a Jiří Zizler (moderuje Robert Krumphanzl).

Hosté: Vratislav Färber, Kristýna Merthová, Antonín Petruželka, Václav Toucha, Jiří Zizler. Moderují Norbert Schmidt a Robert Krumphanzl

Pořádá Dominikánská 8, Centrum teologie a umění při KTF UK a Nakladatelství Triáda.zobrazit ostatní akce