Občan a stát v sekulární společnosti

Občan a stát v sekulární společnosti

Akce se uskutečnila ve středa 29. září 2021 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Zora Hesová, Pavel Bratinka, Jan Spousta. Moderuje Petr Honzejk

Jaká je vlastně role státu v sekulární společnosti? Co jsou reálná a nereálná očekávání od státu, od politiků, a jak to souvisí s voličskými motivacemi? Proč o výsledku voleb stále častěji rozhodují nikoli snahy o lepší fungování státu, ale například kulturní války?

Pavel Bratinka je podnikatel a bývalý politik, po sametové revoluci československý poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum, respektive za ODA, počátkem 90. let předseda ODA, v 90. letech poslanec Poslanecké sněmovny a ministr bez portfeje České republiky.

Zora Hesová je politoložka. Vystudovala politologii, filosofii a islamologii. Je badatelkou Centra globálních studií na Filosofickém ústavu AV ČR a odbornou asistentkou na Ústavu politilogie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolu s Pavlem Baršou a Ondřejem Slačálkem je editorkou sborníku Central European Culture Wars: Beyond Poct-communism and Populism (2021).

Jan Spousta je sociolog, analytik, publicista a překladatel teologické literatury. Vyučuje sociologii náboženství na ETF UK.zobrazit ostatní akce