Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti

Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti

Bebatní večer v Collège des Bernardins v Paříži

Akce se uskutečnila v úterý 24. května 2011 v 18.00 hod.

Místo konání: Collège des Bernardins, Paříž

V rámci večera v pařížském kulturně-vzdělávacím centru Collège des Bernardins proběhnou dva kulaté stoly, jejichž tématem bude reflexe uzdravení historické paměti. Její odpovědné předávání je neustále ohrožováno pokušením politické, filozofické či náboženské manipulace. Tyto otázky jsou v současnosti zvláště živé v zemích, které byly postiženy násilnou manipulací s vlastní historií a s tím souvisejícím porušením kontinuity národní paměti, jako je tomu v zemích bývalého komunistického blo­ku.

Pařížská debata se bude týkat konkrétního a stále palčivého tématu minulosti, jímž je spolupráce některých katolických kněží s tajnými službami komunistických režimů. Pozvání Collège des Bernardins v Paříži přijali hosté pocházející z několika evropských zemí. Debaty se zúčastní Antoine Arjakovsky (zakladatel a ředitel Institutu ekumenických studií ve Lvově, který bude kulatý stůl moderovat); Mons. Dominik Duka OP (arcibiskup pražský); Tomasz Dostatni OP (prezident polské nadace Ponad granicami); Albert-Peter Rethmann (ředitel Institutu pro světovou církev a misie ve Frankfurt nad Mohanem); M. Henry Rousso (francouzský historik a specialista na období Vichy), Mons. Eric de Moulins-Beaufort (spoluředitel katedry Société, Liberté, Paix).

O pařížském Collège des Bernardins, výjimečném místě setkávání vědy, kultury, umění a teologie se v českém jazyce více dozvíte v revue Salve 4/09 – francouzský katolicismus nebo přímo na stránkách Collège des Bernardins.. Prahu nedávno na pozvání Centra teologie a umění při KTF UK navštívil ředitel Collège des Bernardins, světící biskup Jérôme Beau (viz zde). Vlastnímu tématu kulatého stolu se věnuje také aktuální číslo revue Salve 1/11 StB a církev.

Večer v Collège des Bernardins připravili česká teologická revue Salve, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (ctu), Česká dominikánská provincie, polská nadace Ponad granicami ve spulupráci s výzkumnou katedrou Société, Liberté Paix Collège des Bernardins a za podpory Kirche in Not a Francouzského institutu v Praze.

Ohlasy v médiích

Zrcadlo inspirace mezi Paříží a Prahou

Katolický týdeník 24/2011, rozhovor s Norbertem Schmidtem. Čtěte zde.

Mezi Paříží a Prahou: setkávání, spolupráce, dialog

i-Forum, 6. 6. 2011, Norbert Schmidt. Čtěte zde.

Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti

ČRo 1 – Radiožurnál, Křesťanský týdeník, 28. 5. 2011, připravila Terezie Bečková. Poslouchejte a čtěte zde.

Guérison de la mémoire dans une société postcommuniste

Collège des Bernardins Čtěte zde.zobrazit ostatní akce