Patřit k církvi

Patřit k církvi

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 21. ledna 2021 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Revue Salve

Místo konání: LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8

Hosté: Denisa Červenková, Martin Staněk. Moderuje Ludvík Grundman

Mnoho našich současníků má pocit, že ke svému hledání Boha církev nepotřebuje. V tradičně katolických zemích lidé houfně vystupují z církve. Řada etických stanovisek církve je obtížně srozumitelná, důvěrou v církev otřásají sexuální skandály. Proč dnes vlastně k církvi patřit? Co náležení k církvi životu přináší, co pro křesťana znamená? Jak prožívají svůj vztah k církvi konvertité, katechumeni? Jak se to má se spásou a přístupem ke Kristu u těch, kdo k církvi nepatří?

Denisa Červenková je členka řeholního společenství Sester karmelitek sv. Terezie, teoložka a pastorační spolupracovnice Akademické farnosti. Působí na Katolické teologické fakultě UK

Martin Staněk je koordinátor a pastorační referent Římskokatolické akademické farnosti Praha.zobrazit ostatní akce