Bonaventura Bouše

Bonaventura Bouše

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 29. října 2020 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Osobnosti české církve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Lenka Karfíková, Jiří Hanuš a Josef Prokeš. Moderuje Jan Rückl

Jak přemýšlel o církvi františkán, teolog, Zdeněk Bonaventura Bouše OFM (1918 – 2002)? V čem viděl nutnost reformy katolické církve v českých zemích? Jak to může být pro nás užitečné dnes? V čem viděl Bouše smysl církve? Co podle něj věrohodnost církve oslabuje? Jak by se současné pojetí církve mělo odrážet v liturgii?

Benedikt Vladimír Holota OFM: „Úvahami rozčeřil hladinu církevního života v našich zemích především důsledným domýšlením věcí. Domýšlel všechno až tak, že byl mnohými považován za rebela.“

Prof. Lenka Karfíková je česká katolická teoložka, filosofka, překladatelka a editorka. Zabývá se především středověkou teologií a filosofií. Působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Prof. Jiří Hanuš je český historik a editor. Zabývá se dějinami 19. století, dějinami historiografie a dějinami křesťanství. Je prorektorem Masarykovy univerzity v Brně. Zároveň působí jako jednatel v Centru pro studium demokracie a kultury.

Josef Prokeš je kněz českobudějovické diecéze. Vystudoval na papežské gregoriánské univerzitě obor Nová evangelizace a spravuje poutní místo Lomec u Vodňan.

zobrazit ostatní akce