PIERRE CLAVERIE

PIERRE CLAVERIE

Možnosti (a nemožnosti) dialogu s islámem

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 27. února 2020 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Revue Salve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Jan Czerny, Zora Hesová, Lukáš Nosek.

Číslo revue Salve 2/2019 je věnováno odkazu Pierra Claverie OP, dominikánského biskupa v alžírském Oranu, který v radikálních podmínkách minoritního křesťanství v muslimské zemi usiloval o dialog s islámem, ač si byl vědom nepřekonatelné jinakosti. Přes ohrožení života v zemi zmítané občanskou válkou odmítl Alžírsko opustit a v roce 1996 byl zavražděn atentátníkem. Jeho osud před nás naléhavě klade otázku možnosti dialogu s islámem. Co je opravdu křesťanský postoj k jinakosti? Co jsou styčné body pro dialog? Je dnes v době radikalizace islámu vůbec dialog možný?

Jan Czerny je diplomat, mezi lety 2001–2006 působil jako zástupce velvyslance a konzul na ZÚ Alžír.

Zora Hesová je badatelka Centra globálních studií na Filosofickém ústavu AV CR. Vystudovala politologii, filosofii a islamologii. Několik let pracovala jako koordinátorka blízkovýchodních projektů pro Asociaci pro mezinárodní otázky.

Lukáš Nosek je islamolog. Studoval na institutu Dar Comboni for Arabic studies v egyptské Káhiře a Papežském institutu pro arabistiku a islamologii v Římě. Působí na HTF UK.zobrazit ostatní akce