ANGLICKÝ KONCERT

ANGLICKÝ KONCERT

Martinů Strings Prague, diriguje Geoffrey Boyd, Jaroslav Šonský – housle

Akce se uskutečnila v pátek 28. února 2020 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Purcell, Elgar, Walton, Martinů, Bartók, Britten, Dvořák

                                              

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ – doporučená výše 100 Kč

Koncert se koná s podporou MČ Prahy 1 a agentury OnlyStage.

Vedení souboru Martinů Strings Prague se tentokráte ujme britsko-australský dirigent inklinující k české hudbě. V programu zazní jeho aranže některých skladeb pro smyčcový orchestr. Zakladatel a umělecký šéf souboru Jaroslav Šonský vystoupí jako sólista na housle, a to v Bartókových Uherských tancích. V jinak převážně anglicko-českém programu koncertu, propojujícím obě hudební kultury, mají posluchači příležitost najít jejich shodné aspekty i rozdílnosti. Cyklus Hudba bez hranic tímto koncertem poukazuje na silnou kulturní i hudební spřízněnost s Británií a potřebu udržení této spřízněnosti i po odchodu Británie z EU.

Martinů Strings Prague, dvanáctičlenný smyčcový soubor, navazuje na tradici české smyčcové kultury, charakteristické velkou muzikalitou, zpěvností a slovanským zvukem. Martinů Strings Prague tvoří vynikající hráči střední generace se zkušenostmi získanými jak na sólové dráze, tak v nejlepších českých orchestrech či komorních uskupeních. Za doposud největší úspěch soubor považuje slavnostní koncert pro 700 diplomatů v OSN v Ženevě v říjnu r. 2018, kterým Česká a Slovenská republika společně oslavily 100 let existence.zobrazit ostatní akce