POSTNÍ A VELIKONOČNÍ KÁZÁNÍ

POSTNÍ A VELIKONOČNÍ KÁZÁNÍ

Sv. Bernard z Clairvaux

Akce se uskutečnila ve středa 8. dubna 2020 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Moderuje: Benedicta Hübnerová OP

Host večera: Markéta Koronthályová, autorka překladu

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna… Drama hříchu, smrti a vítězství života pohledem svatého Bernarda.

Kristus nám ukazuje trpělivost, doporučuje pokoru, uskutečňuje poslušnost, přivádí k dokonalosti lásku. Těmito drahokamy ctností jsou ozdobeny čtyři konce kříže: nejvýš je láska, napravo poslušnost, nalevo trpělivost a u paty, jako základ ctností, je pokora. Jimi Pán ozdobil vítězné znamení kříže, když byl vůči urážkám pokorný, vůči ranám trpělivý, uvnitř byl bodán slovy a navenek hřeby. Láska v něm dosáhla dokonalosti, protože svůj život položil za přátele, a poslušnost byla přivedena k vrcholu, když naklonil hlavu a skonal a tak se stal poslušným až k smrti. „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (Jan 15, 13)zobrazit ostatní akce