REALITA RODIN

REALITA RODIN

životní a pastorační výzvy

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. ledna 2020 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Mons. Josef Nuzík, Aleš Opatrný, Jindřich Šrajer. Moderuje Benedikt Mohelník OP.

Manželství a rodina jsou důležitými tématy současnosti. Představují množství životních a pastoračních výzev, které volají po naplnění při věrnosti evangeliu a pastorační citlivosti ke konkrétním situacím manželů a rodin. Jaké jsou tyto výzvy? Jak jim rozumět ve světle teologie a etiky, pastorační práce? Jak se daří uvádět podněty Amoris laetitia do praxe z pohledu české církve?

Debatní večer se bude opírat o sdílenou reflexi na konferenci o významu dokumentu Amoris laetitia a realizaci jeho myšlenek v pastorační praxi pořádané v Českých Budějovicích (podzim 2018) a nově vydanou knihu s názvem „Amoris laetitia: Zlom, nebo Kontinuita? Realita rodin – životní a pastorační výzvy“ (KNA 2019), která bude během večera prezentována.

Mons. Josef Nuzík, vysvěcen na kněze v roce 1995, od roku 2009 generálním vikářem olomoucké arcidiecéze a od roku 2017 je také pomocným biskupem. Při České biskupské konferenci je předsedou Rady pro rodinu.

Jindřich Šrajer SDB, docent na katedře etiky, psychologie a charitativní práce na TF JU v Českých Budějovicích, věnuje se teologické etice, etice manželství a rodiny, křesťanské sociální etice a sociálnímu učení katolické církve.

Aleš Opatrný, docent na katedře pastorálních oborů a právních věd KTF UK v Praze, probošt vyšehradské kapituly; uznávaný odborník v oblasti pastorální teologie.

Benedikt Mohelník OP, odborný asistent na KTF UK v Praze, kde vyučuje především eklesiologii a teologii svátostí; proděkan pro trvalou formaci tamtéž.zobrazit ostatní akce