TOMÁŠ A JEHO SUMY

TOMÁŠ A JEHO SUMY

Představení nové knihy Tomáše Machuly

Akce se uskutečnila v úterý 28. ledna 2020 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Pro každé velké období lidských dějin můžeme najít nějakou zásadní knihu, která charakterizovala a představovala příklad toho nejlepšího, co se v dané době najde. Ve středověku to bude rozhodně Suma teologie Tomáše Akvinského. Jde o velké dílo, které mělo význam a vliv nejen v době svého vzniku, ale i v dobách následujících, a má význam dodnes.

Přestože se slovo Suma stalo skoro synonymem Sumy teologie, ve středověku bylo různými autory sepsáno sum více. Sám Tomáš Akvinský je autorem hned dvou: vedle Sumy teologie je to Suma proti pohanům. Kniha Tomáš a jeho sumy je koncipována jako výklad těchto dvou Tomášových sum. Jejím cílem je čtenářsky přijatelný text nezatížený poznámkovým aparátem, ale doplněný o schematická či tabulková vyjádření Tomášových úvah, exkursy objasňující některé v textu zmíněné pojmy, osobnosti či události a především o co nejvíce úryvků z Tomášových sum, které čtenáře vedou od četby o Tomášovi k četbě Tomáše. Důležitý rozměr dává knize obrazový doprovod, který staví do souvislosti pravdu a dobro (o které v Sumách jde) s krásou, která je vždy, ať už viditelně či skrytě, doprovází.

Tomáš Machula je rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, věnuje se především etice a středověké filosofii.



zobrazit ostatní akce