OD ZOUFALSTVÍ K VÍŘE?

OD ZOUFALSTVÍ K VÍŘE?

Kierkegaardova filozofie dnes

Akce se uskutečnila v sobota 23. listopadu 2019 v 9.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Dánský filozof Søren Kierkegaard (1813–1855) je dnes známý zejména jako hlavní představitel filozofie existence. Kierkegaard je však myslitel, kterého lze těžko zařadit do nějakého určitého proudu filozofie, teologie nebo literatury. Jeho multižánrová tvorba se vymyká standartním kategoriím. Kierkegaardova inovativní reflexe fenoménů jako volba sebe samého, zoufalství, víra, úzkost či životní stádia výrazně ovlivnila moderní filozofii, teologii, psychologii a literaturu. Přestože Kierkegaard v 19. století nepatřil do „kánonu“ významných myslitelů, první polovina 20. století přinesla zásadní zlom.

Přednáší Česlav Peter Šajda OP.

V Německu se rozvinula tzv. kierkegaardovská renesance, když se Kierkegaardovou tvorbou soubežně zabývaly různé světonázorové skupiny a reflektovali ji myslitelé jako M. Heidegger, K. Jaspers, M. Buber, C. Schmitt, R. Guardini, T.W. Adorno anebo K. Barth. Přednáška představí základní rámec Kierkegaardova života a díla, charakter jeho tvorby, některé klíčové pojmy a myšlenkové struktury, stejně jako linii jeho recepce ve filozofii a teologii. Zvlášť se přednášející bude věnovat pojmům zoufalství a víra.

Doc. Česlav Peter Šajda OP (1977), dominikán slovenské provincie a současný převor konventu v Bratislavě, je pracovníkem Filozofického ústavu SAV. Dlouhodobě se věnuje Kierkegaardovu myšlení a jeho dopadu. Vedle řady odborných článků je autorem knih Buberov spor s Kierkegaardom. O vzťahu náboženstva k etike a politike. (2013) a Kierkegaardovská renesancia (2016).zobrazit ostatní akce