DVOJÍ SEKULARIZACE EVROPY?

DVOJÍ SEKULARIZACE EVROPY?

Akce se uskutečnila v pondělí 9. prosince 2019 v 18.00 hod.

Tematický okruh (cyklus): Faith and Beliefs of ‚Unbelievers‘

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: prof. Paul Zulehner, prof. Eberhard Tiefensee. Moderuje prof. Tomáš Halík.

Tématem diskuse bude víra nevěřících a její odlišné aspekty v zemích bývalého sovětského bloku a v zemích Západní Evropy. Je mezi těmito oblastmi stále ještě rozdíl v povaze víry nevěřících, nebo se smývá v procesu globalizace? Jaké faktory jsou důvodem rozdílů mezi přístupy k náboženství a sekularizaci v jednotlivých postkomunistických zemích? A co mají tyto postkomunistické země dnes společného se Západem. V co věří nevěřící? Jaké je spiritualita těchto lidí? Považují něco za posvátné?

Prof. Paul Zulehner je rakouský katolický kněz a pastorální teolog. Studoval teologii a filosofii v Innsbrucku, ve Vídni, v Kostnici u Thomase Luckmanna a v Mnichově u Karla Rahnera. V roce 1984 byl jmenován profesorem pastorální teologie na vídeňské univerzitě. V letech 1985–2000 byl teologickým poradcem Rady evropských biskupských konferencí. Mezi lety 2000 až 2007 byl děkanem teologické fakulty vídeňské univerzity. Je členem Rakouské i Evropské akademie věd.

Prof. Eberhard Tiefensee je filozof a katolický teolog. Byl řádným profesorem filosofie na Katolicko-teologické fakultě Erfurtské univerzity. Je předním německým odborníkem na filozofii náboženství v sekulární a postsekulární společnosti. Jeho dlouhodobý zájem představuje tzv. homo areligiosus, tedy nábožensky indiferentní člověk, pro kterého už náboženství nepředstavuje ani onu znepokojující otázku, jak tomu bylo ještě v nedávné minulosti.

Prof. Tomáš Halík je český katolický kněz, teolog a sociolog náboženství. Přednáší na Ústavu filosofie a religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je farářem akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie.

Diskuse bude probíhat v německém jazyce, je zajištěno simultánní tlumočení do češtiny.zobrazit ostatní akce