METODĚJ HABÁŇ – UČITEL, FILOSOF A SVĚDEK 20. STOLETÍ

METODĚJ HABÁŇ – UČITEL, FILOSOF A SVĚDEK 20. STOLETÍ

Petr Macek

Akce se uskutečnila ve středa 9. října 2019 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

„Pravda je sama o sobě nejkrásnější, nejvznešenější radostí pro člověka.“ – Jak se toto motto otisklo do života a díla Metoděje Habáně OP, významného českého dominikána, filosofa a duchovního učitele?

11. září jsme si připomněli 120. výročí narození fr. Metoděje Habáně OP (1899–1984), významné osobnosti českého dominikánského řádu minulého století. Kniha Petra Macka sleduje jeho životní osudy od vstupu do řádu, přes zapojení do dominikánského „intelektuálního apoštolátu“ v meziválečné době až po zápolení s komunistickým režimem v druhé polovině jeho života. Všímá si jeho vnitrořádového i veřejného působení, zejména v roli duchovního učitele řady českých dominikánů a univerzitních studentů, a zapojení do četných filosofických a teologických diskuzí, na nichž se podílel v průběhu celého svého života.

Moderuje: Petr Macekzobrazit ostatní akce