Blahoslavený Jan Pavel II.

Blahoslavený Jan Pavel II.

Slavnostní mše sv. a prezentace knihy

Akce se uskutečnila v pátek 6. května 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

První mše svatá ke cti blahoslaveného papeže Jana Pavla II., sloužená pražským arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou OP, proběhne v pátek 6. května 2011 v 18.30 hod. v pražském kostele sv. Jiljí. Po jejím skončení následuje v barokním refektáři kláštera prezentace knihy Vyznání papežského teologa (Karmelitánské nakladatelství).

Papež Jan Pavel II. je příkladem křesťanského života, byl výjimečným pastýřem církve a výrazně ovlivnil vývoj dějin v našem regionu. Děkovnou mší sv. chceme vzdát díky Bohu za dar tohoto světce.

Druhá část večera bude nahlédnutím do „zákulisí“ velkého pontifikátu 20. století prostřednictvím knihy rozhovorů Patrice Favra s kardinálem Georgesem Cottierem OP, který byl teologem papežského domu Jana Pavla II. a papežovým blízkým spolupracovníkem. Se svým příspěvkem vystoupí překladatelé knihy PhDr. Dagmar Halasová a prof. František X. Halas(který působil dlouhá léta i jako velvyslanec ČR ve Vatikánu právě za pontifikátu polského papeže), člen Papežské akademie Pro Vita doc. MUDr. Petr Hach, pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Setkání moderuje redaktor Karmelitánského nakladatelství Pavel Mareš.

Večer se uskuteční v pražském centru Dominikánská 8 ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím a CTU při KTF UK v Praze.

Ohlasy v médiích

První mše sv. k bl. Janu Pavlu II. a prezentace nové knihy Vyznání papežského teologa

Karmelitánské nakladatelství, 27. 4. 2011. Čtěte zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce