DIASPORA

DIASPORA

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 21. března 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Revue Salve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Julia Knop, Benedikt Kranemann. Moderuje Norbert Schmidt.

V zemích bývalého Východního Německa (DDR) ve 20. století překryly dvě sekularizační vlny. Jedna kulturní směřovala ze Západu, druhá politická byla vnucená z Východu. Tato okolnost je i v celosvětovém měřítku unikátní, stvořila kraj s nejvyšším počtem lidí, kteří se nehlásí k žádnému náboženství. Jak si v této situaci stojí křesťané, kterých tu žije už celé století opravu jen hrstka? Je zdejší situace výjimečná, nebo naopak představuje modelový příklad, ke kterému směřuje celosvětový vývoj? Jak vůbec žít dnes křesťanství v takto hodnotově pluralitním, nepřehledném světě? Jak dnes popsat hlavní rysy a výzvy situace diaspory?

Debatní večer uvádí nové číslo teologické revue Salve. které je celé věnované tématu diaspory a vyjde na přelomu dubna a května 2019. Konsekutivní tlumočení bude zajištěno.

Julia Knop (* 1977) přednáší dogmatickou teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity v Erfurtu. Je členkou německé redakce Mezinárodní teologické revue Communio. Z jejích publikací uveďme například knihu pro širší veřejnost Jak být katolíkem? Návod k použití. (Wie geht katholisch? Eine Gebrauchsanle­itung, 2013), která vyšla i v polském překladu, nebo její vědeckou práci Ecclesia orans. Liturgie jako výzva pro dogmatiku (Ecclesia orans. Liturgie als Herausforderung für die Dogmatik, 2012), za kterou obdržela Cenu Balthasara Fischera od Německého liturgického institutu.

Benedikt Kranemann (* 1959) je přední znalec liturgie a dějin liturgie. Tento obor přednáší na Katolické teologické fakultě Univerzity Erfurt, kde zastává v současné době přední i funkci prorektora. Společně s Albertem Gerhardsem napsal mimo jiné Úvod do liturgické vědy (Einführung in die Liturgiewissen­schaft, 2014, 3. vydání, překlady do angličtiny a španělštiny) nebo naposledy koncipoval společně s Jürgenem Bärschem monumentální Dějiny liturgie církví Západu (Geschichte der Liturgie in den Kirchen des Westens – 2 díly, 2018).

Pořádá platforma Dominikánská 8, Centrum teologie a umění při KTF UK a teologická revue Salve.zobrazit ostatní akce