SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ V CÍRKVI

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ V CÍRKVI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. března 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Marek Drábek OPræm, Damián Němec OP.

Bolestné téma, kterému se nebude moci vyhnout ani česká církev, a proto považujeme za potřebné se alespoň pokusit tuto otázku reflektovat. Co se zahrnuje pojem sexuálního zneužívání? Jak rozsáhlý je to problém? Čím je specifické zneužívání v církvi oproti jiným prostředím, kde k němu dochází? Kdo jsou oběti a jakým způsobem jim lze pomoci? Kdo jsou agresoři a jakým způsobem s nimi pracovat? Existuje účinná prevence zneužívání? Jakým způsobem se s případy zneužívání v církvi nakládá a jak by se s nimi nakládat mělo?

Marek Drábek OPræm – premonstrát, kněz. Je nemocničním kaplanem v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Věnuje se také pomoci obětem sexuálního zneužívání.

Damián Němec OP – dominikán, kněz, teolog a církevní právník. Je vedoucím katedry církevního práva na teologické fakultě UP v Olomouci, vyučuje i na filosofické fakultě UP v Olomouci a právnické fakultě MU v Brně.zobrazit ostatní akce