ÚSKALÍ STARÉHO ZÁKONA

ÚSKALÍ STARÉHO ZÁKONA

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. prosince 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťané a Starý zákon

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

hosté: Peter Dubovský SJ, Libor Marek

Večer zahájí úvodní příspěvek Petra Dubovského S jakými obtížemi se křesťané setkávají (či mohou setkat) při četbě Starého zákona a jak s nimi mají zacházet. Naváže na něj Libor Marek s příspěvkem Izaiáš ve světle adventní doby, který bude na příkladu proroka Izaiáše vybrané „obtíže“ a zacházení s nimi ilustrovat. Po obou příspěvcích bude následovat debata mezi panelisty a dotazy z publika.

Peter Dubovský SJ je kněz, jezuita a biblista, děkan Biblické fakulty Papežského biblického institutu v Římě.

Libor Marek je kněz a biblista, vyučující Starý zákon na Sacred Heart Major Seminary, Detroit/Michigan.zobrazit ostatní akce