SVATÁ HILDEGARDA Z BINGENU

SVATÁ HILDEGARDA Z BINGENU

aneb Tajemství světa a člověka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Krása, moudrost a tajemno v literární a hudební tvorbě benediktinské mystičky, skladatelky a učitelky církve.

Přednáška s hudebními vstupy. Moderuje Błażej Matusiak OP.

Hildegarda z Bingenu nebyla jen křesťanskou mystičkou. Zabývala se i lékařstvím, přírodními vědami, psala básně a dramata, skládala hudbu a sepisovala vše, co objevila a na co přišla. Její dílo je tak rozsáhlé a různorodé, že je to až k neuvěření. Hildegarda psala dokonce vědecká pojednání, kvůli kterým si vymyslela vlastní jazyk a písmo (Lingua Ignota), aby mohla zapsat dosud neznámé odborné termíny. Psala i divadelní hry. Na půdě kláštera vytvořila a zinscenovala lyrické drama Řád ctností (Ordo Virtutum). Psala také o úloze žen v církevním životě, což bylo v její době velice moderní. Svatou Hildegardu známe především proto, že se velice úspěšně zabývala medicínou a konkrétně léčivy, kterým věnovala dvě díla. Psala latinou, která se spíš blížila mluvené (vulgární) latině. Při svých bádáních přišla i na velice praktické věci.

Často a ráda cestovala a rozmlouvala s lidmi. Milovala přírodu a jízdu na koni. Abatyší se stala již v 38 letech a založila dva ženské kláštery. Rozhodla se emancipovat jeptišky.zobrazit ostatní akce