TRADICE

TRADICE

Revue Communio

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. května 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Pavel Frývaldský, Jan Hojda. Moderuje Petr Macek

Představuje tradice uchovávání vyhaslého popela nebo předávání živého ohně víry? Jak rozlišovat mezi autentickou a neautentickou tradicí, tradicí a tradicionalismem? Jakou roli hraje tradice v životě církve i v životě každého věřícího křesťana? Existuje jedna tradice nebo je jich více? Především o kritériích pro rozlišování živé a autentické tradice v dalším pokračování cyklu teologických diskuzí časopisu Communio.

Pavel Frývaldský – systematický teolog zabývající se dílem Josepha Ratzingera a Romana Guardiniho, farní vikář v Rokycanech

Jan Hojda – teolog se zaměřením na filosofickou a teologickou antropologii a vztah teologie a umění, trvalý jáhenzobrazit ostatní akce