EKO-PAPEŽ

EKO-PAPEŽ

Debata nad encyklikou Laudato si’

Akce se uskutečnila v pondělí 21. května 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Frédéric Louzeau – Collège des Bernardins v Paříži, Petr Štica – KTF UK v Praze

Na jaře roku 2015 zveřejnil papež František encykliku zabývající se teologickou reflexí vztahu k životnímu prostředí. Zdánlivě se tím vydal mimo osvědčenou a prověřenou oblast církevního učení. Ve skutečnosti toto téma není žádné novum, nýbrž kořen, který prorůstá veškeré křesťanské teologické myšlení od jeho počátku, resp. od jeho biblických základů. Františkova encyklika navazuje na celou tradici sociálního učení církve. Přesto encyklika mnohé lidi překvapuje a kladou si otázku, k čemu jim může být užitečná v konkrétním životě.

Papež František se nespokojuje pouze se shrnutím učení svých předchůdců o ekologických otázkách. Metodicky vede k ekologické konverzi lidstva. Během večera představíme tento postup a zamyslíme se nad papežovou metodou reflexe a rozlišování, což je pro rozhodující pro pochopení toho, co chce církvi a lidstvu přinést.

Frédéric Louzeau je ředitelem Centra výzkumu Collège des Bernardins v Paříži, profesorem morální sociální teologie na fakultě Notre-Dame v Paříži a spolu-vedoucí Observatoře modernity. Vystudovat důlní inženýrství a má doktorát z politické filosofie. Ekologická problematika je jedním z jeho současných badatelských zájmů.

Petr Štica je odborným asistentem a proděkanem na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Zabývá se křesťanskou sociální etikou, teologickou etikou, sociálním učením církve a politickou etikou.

Překlad do češtiny bude zajištěn.zobrazit ostatní akce