JEN PRO ZASVĚCENÉ

JEN PRO ZASVĚCENÉ

Liturgie a evangelizace?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. května 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Milan Hanuš, Josef Prokeš

Ve starověku mohli nepokřtění v kostele zůstat pouze během bohoslužby slova. Svatých tajemství se poprvé účastnili až při své iniciaci. Jak je tomu dnes? Je slavení eucharistie jen pro zasvěcené, nebo pro všechny? Je svatba či pohřeb příležitostí k evangelizaci? Jak využít společenské touhy po posvátném a neudělat z liturgie laciný výprodej? Mohou v chrámovém sboru zpívat nepokřtění? O těchto a dalších otázkách se bude diskutovat na letošních posledních Rozpravách o liturgii.

Milan Hanuš vystudoval kanonické právo na Papežské univerzitě v Lublinu a působí jako generální vikář řeckokatolického exarchátu

Josef Prokeš vystudoval misiologii na Papežské gregoriánské univerzitě a spravuje poutní místo Lomec u Vodňanzobrazit ostatní akce