SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII IV

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII IV

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Milan Děžinský, Martin Stöhr, Marie Šťastná. Moderuje Anna Beata Háblová.

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

Milan Děžinský (nar. 1974 v Kyjově) je básník, překladatel. Absolvoval Univerzitu J. E. Purkyně, obor učitelství. Do literatury vstoupil v polovině devadesátých let v Ústí nad Labem, kde založil a spoluredigoval studentský časopis Okruh. Vydal sbírky Černá hodinka, Kašel mé milenky, Slovník noci, Přízraky, Tajný život a Obcházení ostrova. Poslední čtyři sbírky byly nominovány na cenu Magnesia Litera za poezii. Milan Děžinský překládá z angličtiny (Dickinsonová, Norton, Dawe, W. C. Williams, Oldsová aj.). Publikuje mj. v časopise Host, Weles, Aluze, Tvar, Pandora a v různých sbornících. Jeho básně jsou pravidelně vybírány do ročenky Nejlepší české básně (Host).

Martin Stöhr (nar. 1970 ve Zlíně) je básník a publicista. Vystudoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci. Vydal sbírky Teď noci (1995), Hodina Hora (1998) a Přechodná bydliště (2004, Cena Jana Skácela). Jeho básně vyšly v řadě českých antologií, časopisecky na Slovensku a v překladech také v Německu, Polsku, Slovinsku a Bulharsku. V roce 2000 založil vlastní knižní edici MaPa, ve které se věnuje vydávání poezie. Pracuje jako redaktor časopisu a nakladatelství Host. Žije v Brně.

Marie Šťastná(nar. 1981 ve Valašském Meziříčí) vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově a dějiny umění a kulturní dějiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Publikovala v literárních časopisech, vydala básnické sbírky Krajina s Ofélií (2003, Cena Jiřího Ortena 2004) a Akty (2006). V roce 2010 obdržela Drážďanskou cenu lyriky. Žije v Praze.zobrazit ostatní akce