NÁBOŽENSTVÍ A NÁSILÍ

NÁBOŽENSTVÍ A NÁSILÍ

Revue Communio

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. dubna 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jaroslav Franc, Karel Sládek. Moderuje Petr Macek.

Do jaké míry je fenomén násilí vlastní světu náboženského myšlení? Jak se s otázkou násilí vyrovnávají jednotlivá monoteistická náboženství? Otázkám přítomnosti násilí v posvátných textech různých náboženských tradic a jejich odpovídající interpretaci se budeme věnovat v první části diskuze. Poté se zaměříme na otázku, do jaké míry může být násilí přítomno i ve vnitřním, duchovním životě člověka.

Jaroslav Franc – teolog působící na CMTF v Olomouci, dlouhodobě se zabývá osobností českého orientalisty Aloise Musila a vztahy mezi křesťanstvím a islámem

Karel Sládek – spirituální teolog, přednáší na Katolické teologické fakultě UKzobrazit ostatní akce