K BOŽÍ CTI A SLÁVĚ

K BOŽÍ CTI A SLÁVĚ

liturgie jako oslava Boží

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. dubna 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Benedikt Mohelník OP, Josef Pleskot

V čem spočívá Boží sláva? A můžeme k ní my lidé nějak přispět? Můžeme vůbec slavit Boha? Jak se do slavení promítá naše tělesnost, schopnost vnímat, pohybovat se, tvořit? Jakým způsobem může být architektura k oslavě Boží?

Liturgie jako kultická oslava Boha – tento aspekt liturgie je pro současného člověka možná jeden z nejméně pochopitelných. Boží slávu vyjadřujeme různými obrazy, které odpovídají způsobu lidského poznání. Víme však, že jsou nedostatečné a narážíme na nebezpečí, že nás použité prostředky svedou k falešným představám. Na druhou stranu prožívání liturgie jako Boží oslavy vyjadřuje základní pravdu křesťanské víry: Boží trojjedinost.

Benedikt Mohelník OP – dominikán a kněz, přednáší systematickou teologii na KTF UK.

Josef Pleskot – architekt, patří mezi nejznámější a nejrespektovanější české tvůrce. Je autorem projektu obnovy dominikánského kláštera v Praze.zobrazit ostatní akce