ISLÁM

ISLÁM

Nové číslo revue Salve

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. března 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Luboš Kropáček, Lukáš Nosek, Norbert Schmidt. Moderuje Martin Bedřich.

Dvojčíslo Salve o islámu předkládá křesťanské pohledy na islám: Jaké je pojetí Boha a zjevení v islámu? Můžeme vůbec mluvit o islámské teologii ve smyslu, jaký tomuto slovu přikládáme v křesťanském kontextu? Proč je pro muslimy kříž kamenem úrazu? Existuje křesťanský pohled na islám?

Salve předkládá texty z per katolických misionářů o islámské teologii, pohledu muslimů na kříž, pojetí Boha v islámu, súfijských dervíších. Číslo je doplněno důležitými texty kardinála Martiniho a Sicilské biskupské konference o křesťanském pohledu na islám. Dále uvádí dva texty českých autorů – Lukáše Noska o pokusu o interpretaci muslimského chápání Koránu a Norberta Schmidta, který představuje pozoruhodnou osobnost orientalisty a spisovatele Navida Kermaniho.

Luboš Kropáček je přední český islamolog, arabista, afrikanista a vysokoškolský pedagog. Působí jako profesor v Ústavu Blízkého Východu a Afriky na Univerzitě Karlově.

Lukáš Nosek je islamolog. Studoval na institutu Dar Comboni for Arabic studies v egyptské Káhiře a Papežském institutu pro arabistiku a islamologii v Římě. Působí na KTF UK.

Norbert Schmidt je architekt a redaktor revue Salve. Vede Centrum teologie a umění při KTF UK v Praze.zobrazit ostatní akce