ZÁPAD A JEHO VÍRA

ZÁPAD A JEHO VÍRA

Luther, Trident a křesťanství pro 3. tisíciletí

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. února 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Pavel Hošek, Tomáš Petráček, Karel Skalický. Moderuje Martin Žemla.

Výročí 500 let od začátku reformace je příležitost reflektovat mnohostranné dopady změn vyvolaných reformací s dostatečným odstupem. Mezi ty nejdůležitější otázky patří: Jak souvisí konfesní proměny 16. století s nástupem Západu k mocenské, technologické a nakonec kulturní dominanci novověku a moderny? Lze prokázat spojení mezi vznikem konfliktní plurality 16. století, nenávistně rozděleného křesťanstva s procesem sekularizace západní společnosti?

Pavel Hošek je vedoucím katedry religionistiky na ETF UK a kazatelem Církve bratrské. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu.

Tomáš Petráček je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hradec Králové.

Karel Skalický je katolický teolog, kněz a vysokoškolský pedagog. Přednášel teologii na Lateránské univerzitě v Římě, redigoval exilový časopis Studie. Od roku 1994 je profesorem systematické teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.zobrazit ostatní akce