VE JMÉNU TROJICE

VE JMÉNU TROJICE

trinitární rozměr liturgie

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. února 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jan Kotas, Petr Soukal. Moderuje Radek Tichý

Liturgické modlitby se obracejí k Bohu Otci skrze Syna v Duchu svatém. Co to znamená? Jaká je úloha jednotlivých osob Trojice při křesťanské bohoslužbě? Ke komu se vlastně modlíme, když říkáme Otče náš? Jak šel ruku v ruce rozvoj nauky a vývoj obřadů? Jakým způsobem máme při liturgii účast na životě Trojjediného Boha?

Jan Kotas – kněz pražské arcidiecéze, rektor Arcibiskupského semináře, liturgista, zabývá se především eucharistickými anaforami.

Petr Soukal – kněz hradecké diecéze, kaplan v Havlíčkově Brodě, zabývá se především teologií Hanse Urse von Balthasara.zobrazit ostatní akce