BOŽÍ PROZŘETELNOST A PŘEDURČENÍ

BOŽÍ PROZŘETELNOST A PŘEDURČENÍ

Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středa 13. června 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jistě znáte obraz Božího předvědění z knihy Plná slávy: když hledíme z mostu dolů na krávu kráčející k přejezdu, přímo pod kola vlaku, víme jistě, jak to dopadne – ačkoli jsme to nezpůsobili, ačkoli kráva teoreticky může uhnout. Pokud vám toto vysvětlení nestačí a máte dojem, že vám Bruce Marshall něco zatajil, zkuste Tomáše Akvinského.

Část Disputované otázky O pravdě, týkající se Boží prozřetelnosti a předurčení, se pokusí osvětlit autor studie a překladatel Justin Dvorský OP.zobrazit ostatní akce