EXSULTET

EXSULTET

Radek Tichý

Akce se uskutečnila ve středa 14. března 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Původně zrnka písku v různých liturgiích a v dílech církevních otců, místy snad i s příměsí teologické hlíny, postupně však obalovaná perletí Boží chvály a ohlazovaná staletími liturgického užívání. A dnes tu máme Exsultet, perlu Velikonoc!

Nad původem a obsahem velikonočního chvalozpěvu Exsultet se budeme zamýšlet s Radkem Tichým, autorem stejnojmenné studie.zobrazit ostatní akce