OBRAZ KNĚZE PO KONCILU

OBRAZ KNĚZE PO KONCILU

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Obrazy kněze

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Filip Boháč OP, Michal Sklenář, Štěpán Smolen

Jak ovlivnil Druhý vatikánský koncil roli kněze v církvi? Jakými způsoby rezonuje v současných debatách v církvi? Jaký obraz kněze nám poskytují koncilní texty a také současná církev?

Od zahájení Druhého vatikánského koncilu (1962–1965) uplynulo letos padesát pět let. V závěrečném setkání diskusního cyklu se zaměříme na kněze perspektivou této klíčové události církevních soudobých dějin. S hosty budeme diskutovat nejen nad konkrétními koncilními texty, které se týkají kněžství, ale také nad současnou praxí a jejím vztahem ke koncilu.

Filip Boháč OP je dominikán a kněz, převor pražského kláštera.

Michal Sklenář je historik a teolog, působí v Ústavu pro studium totalitních režimů. Zabývá se dějinami římskokatolické církve v českých zemích ve druhé polovině 20. století, liturgikou a jejími dějinami v českém prostředí.

Štěpán Smolen je od roku 2015 knězem litoměřické diecéze, v současné době působí jako farní vikář v Mladé Boleslavi. Kromě pastorace se věnuje činnosti publicistické a překladatelské.

Pořádá Dominikánská 8 a Ústav pro studium totalitních režimů. Moderuje Václav Sixta.zobrazit ostatní akce