KNĚZ VE FILMU

KNĚZ VE FILMU

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Obrazy kněze

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Jan Hojda, Jaroslav Pinkas

Jak jsou zobrazováni kněží v hraných filmech? Jaké prvky se mění a co je stabilní součástí obrazu kněžství? Lze vytvořit typologii kněžských filmových postav? Jakou roli hraje církev při vytváření těchto obrazů?

Oproti prvnímu setkání se tentokrát zaměříme především na filmová zobrazení kněžství. Pokusíme se vystopovat spojitosti mezi charakterem obrazu kněze a prostředím, ve kterém je zobrazen (kostel, ulice, vesnice, město) a pojmenovat některé charakteristické typy zobrazení kněze. Nad konkrétními ukázkami budou naši hosté diskutovat na významu těchto obrazů pro utváření obrazu kněze v české společnosti.

Jan Hojda je trvalým jáhnem královéhradecké diecéze, sekretářem Diecézního teologického institutu Biskupství královéhradeckého. Pedagogicky působí na Katedře kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, odborně se zaměřuje na teologickou antropologii.

Jaroslav Pinkas je didaktik soudobých dějin a bývalý pedagog, který se zaměřuje na využití filmu ve vzdělávání. Je spoluautorem řady vzdělávacích materiálů a metodik pro učitele mj. Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu. Kromě vzdělávání se věnuje dějinám komunistického Československa.

Pořádá Dominikánská 8 a Ústav pro studium totalitních režimů. Moderuje Václav Sixta.zobrazit ostatní akce