KNĚŽÍ V ČESKÉ PAMĚTI

KNĚŽÍ V ČESKÉ PAMĚTI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Obrazy kněze

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Kamil Činátl, Petr Husák, Jan Randák

Jaké místo mají kněží v paměti české společnosti? Jaké významy tyto obrazy na sebe váží ve veřejném prostoru? Proč je důležité jim rozumět?

První setkání z diskusního cyklu otevře téma „obrazů kněžství“ pohledem historiků různých zaměření. Spolu s hosty se budeme zamýšlet nad minulostí i současností obrazů kněžství v české společnosti. Na základě konkrétních materiálů se pokusíme zodpovědět otázku, jakou roli hrají postavy kněží v představě české společnosti o vlastní minulosti, kdo tyto obrazy vytvářejí a k čemu slouží.

Kamil Činátl je historik a didaktik dějepisu, který se zabývá především historickou kulturou a didaktikou dějepisu. Je mimo jiné spoluautorem několika vzdělávacích materiálů založených na příběhu kněze Josefa Toufara. Napsal knihu Naše české minulosti, aneb Jak vzpomínáme, která je věnována právě české historické kultuře.

Petr Husák je historik, působí v Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zaměřuje se na výzkum kněžských identit v českých zemích v 19. a 20. století a na toto téma pravidelně publikuje. Přispěl například do kolektivní monografie Kněžské identity v českých zemích 1820–1938 (vydáno 2017).

Jan Randák je historikem Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK. Ve svém výzkumu se zabývá českými moderními dějinami. Jeho poslední publikací je V záři rudého kalicha: politika dějin a husitská tradice v Československu 1948–1956, která se zabývá využitím obrazu husitství v politice paměti padesátých let.

Pořádá Dominikánská 8 a Ústav pro studium totalitních režimů. Moderuje Václav Sixta.zobrazit ostatní akce