PROCHÁZENÍ

PROCHÁZENÍ

dernisáž

Akce se uskutečnila ve středa 22. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Ovál

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

rozloučení s instalací Magdaleny Bartákové

Anna Háblová – autorské čtení básní

Roman Zabelov – improvizace na baján

Anna Beata Háblová je básnířka, architektka, teoretička. Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010, Young Planning Professionals Award 2012 a Juniorstav 2012. Publikovala básnické sbírky Kry (Mox Nox, 2013), Rýhy (Arbor Vitae, 2015) a básně v literárních časopisech Host, Tvar a Weles. V kulturním centru Dominikánská 8 moderuje večery s tématy poezie, umění a architektury. V současné době vychází její komixovo-vědecká kniha Města zdí o interpretaci a východiscích obchodních center ve vztahu k městu (Dokořán, 2017).

Roman Zabelov je hudebník – akordeonista a skladatel. Založil autorský projekt Zabelov Group a je členem uskupení Ensemble Terrible. Pochází z malé vesnice Žiliči v Běl­orusku. Vystudoval akordeon na státní konzervatoři N. A. Rimského-Korsakova (Mogilev, Bělorusko) a následně absolvoval dva roky na Běloruské statní hudební akademii. V roce 2010 nastoupil na Pražskou konzervatoř, kde vystudoval akordeon a skladbu. V současné době studuje skladbu ve 4. ročníku na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Slavomíra Hořínky. Je autorem scénické hudby a hudby k filmům. Jako akordeonista je také laureátem řady národních i mezinárodních festivalů a soutěží. Nedávno vzniklo ve spolupráci 420people a Zabelov Group představení Královna víl, které uvádí experimentální prostor NoD/Roxy.

pořadatelé: platforma Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UKzobrazit ostatní akce