KÁZÁNÍ NA PÍSEŇ PÍSNÍ

KÁZÁNÍ NA PÍSEŇ PÍSNÍ

Sv. Bernard z Clairvaux

Akce se uskutečnila ve středa 13. prosince 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Píseň písní je pro svatého Bernarda jen odrazovým můstkem pro velmi praktickou nauku o duchovním životě. Důvěra, že tentýž Duch, který Písmo diktoval, vede také jeho vykladatele, otvírá čtenáři netušené horizonty.

Kázání na Píseň písní svatého Bernarda z Clairvaux uvede Antonín Krasucki OP.zobrazit ostatní akce