OBAVY V CÍRKVI

OBAVY V CÍRKVI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. října 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Číslo revue Salve 1/2017 nazvané Obavy v církvi vyvolalo řadu protichůdných reakcí, což ukazuje na aktuálnost a naléhavost otázek, s nimiž revue přichází. Celý náklad byl rozebrán během jediného týdne. Musí se udělat dotisk…

Hosty večera budou: Kateřina Pulkrábková, socioložka, Zdenek Wasserbauer, generální vikář pražské arcidiecéze, fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál dominikánů.

Debatu bude moderovat Petr Vizina, vedoucí kulturní redakce zpravodajství ČT

Církve je součástí dějin spásy, a proto je nutné na ni nahlížet ve světle víry. Vědomí toho, co je v církvi božské, vytváří prostor pro kritický pohled na to, co je lidské. Všechno lidské je nutně nedokonalé, má však růst k dokonalosti. Církev v naší zemi prochází obdobím, které můžeme označit za zlomové. Výrazně se mění situace ve světě a také u nás se nově utváří vztah církve ke společnosti. Každá změna je provázena nejistotami a obavami. Dokážeme jim přiměřeně čelit a využít je jako příležitost k lepšímu uskutečňování poslání církve v naší době? Jen skutečná touha po pravdě a ryzost vlastní sebereflexe mohou otevřít cestu dál.zobrazit ostatní akce