SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE

SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE

Akce se uskutečnila ve středa 27. září 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ondřej Koupil a Jiří M. Havlík

Večer o Svatováclavské bibli a představení antologie z jejího textu, vydané v Nakladatelství Karolinum. Těšit se můžete i na scénické čtení pašijí podle Marka ze Svatováclavské bible (outerý Svatého týdne).

Večer pořádá Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s Dominikánskou 8.

Ondřej Koupil je filolog, překladatel a editor, odborník na starší českou gramatiku. Od roku 2012 pracuje v historickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Jiří M. Havlík je historik, zabývá se především církevními dějinami raného novověku.zobrazit ostatní akce