Anežka a svoboda

Anežka a svoboda

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. června 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Od března do listopadu tohoto roku probíhají různými způsoby oslavy 800. výročí od narození Anežky Přemyslovny. Neobvyklý pohled na její osobu přinese přednáška předního českého historika Jaroslava Šebka, kterou pořádá centrum Dominikánská 8.

Sv. Anežka Česká patří k našim nejvýznamnějším postavám duchovních dějin. Její význam však překračuje pouze národní a církevní hranice. Tématem přednášky bude zejména přiblížení cesty k jejímu svatořečení v 80. letech v kontextu tehdejších dynamických změn ve vztahu katolické církve, státu a společnosti, které vyvrcholily pádem komunistického režimu v listopadu 1989. Ke změnám začalo docházet jen několik dní poté, co proběhla na svatopetrském náměstí v Římě Anežčina kanonizace, jíž se účastnily tisíce lidí i z tehdejšího Československa.

Doc. Jaroslav Šebek, Ph.D. (* 1970) je pracovníkem Historického ústavu AV ČR. Zabývá se politickými, sociálními a ideovými dějinami meziválečného Československa, česko-německými vztahy ve 20. století, problematice antidemokratických hnutí a českými církevními dějinami. Přednáší na FF UK v Praze, je mimo jiné autorem knihy Mezi křížem a národem (2006) o politickém katolicismu sudetských Němců mezi válkami.

Ohlasy v médiích

Dnes v Praze: sv. Anežka a svoboda, přiblížení cesty k jejímu svatořečení v 80. letech

ChristNet.cz, 9. 6. 2011. Čtěte zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce